chỉ số


HorseForx cung cấp một loạt các sản phẩm giao dịch chỉ số, bao gồm Chỉ số Nasdaq, Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones, Chỉ số Đức, Chỉ số Hang Seng Hồng Kông và một số chỉ số chứng khoán hàng đầu toàn cầu khác.


Chỉ số

  • Loài đa dạng
  • Mức chênh lệch thấp
  • Thực hiện đơn hàng nhanh
  • Giao dịch hai chiều
  • Danh mục đầu tư đa dạng
  • Tối thiểu 0,01 lô

Chỉ mục là số tham chiếu được biên soạn bởi một sàn giao dịch chứng khoán hoặc tổ chức dịch vụ tài chính để chỉ ra những thay đổi trong thị trường chứng khoán. Nó không chỉ được sử dụng bởi các nhà đầu tư để dự đoán xu hướng thị trường, mà còn bởi giới chính trị hoặc doanh nghiệp để quan sát chính trị bằng cách tham khảo các thay đổi trong chỉ số. Tình hình phát triển kinh tế, chỉ số là một chỉ số tốt để đo lường hiệu quả thị trường.

HorseForx dựa vào một số nhà cung cấp thanh khoản lớn để cung cấp cho các nhà đầu tư một loạt các sản phẩm CFD chỉ số, phù hợp cho các nhà giao dịch trong nhiều chiến lược giao dịch và danh mục đầu tư, cung cấp cho bạn sự linh hoạt các tùy chọn đòn bẩy cho phép bạn điều hướng trực tiếp qua một loạt các chỉ số.

Chỉ số chênh lệch giao dịch / điều kiện

(Biểu tượng) Sự miêu tả Mức chênh lệch trung bình Dài Ngắn Thời gian
DE30f Germany 30 Cash Index 26.0 -15.13 -14.12 Monday to Friday3:00-23:59
USTECf Nasdaq 100 26.0 -14 -12.73 Monday to Thursday1:00-23:15,23:30-23:59 Friday 1:00-23:15
CHINA50 China 50 Index 14.5 -13 -20 Monday to Friday4:00-11:30 12:00-23:45
HK50C Hong Kong Index 40.0 -16 -20 Monday to Friday4:15-7:00 8:00-11:30 12:15-22:00
USDIDX Dollar Index 4.0 -28 -18 Monday to Friday3:00-23:59
AUS200 Australia 200 Cash Index 6.9 -23.2 -12.4 Monday to Friday1:50-8:30 9:10-23:00
ES35 Spain 35 Cash Index 7.0 -26.64 -18.56 Monday to Friday9:00-21:00
CAC40 France 40 Cash Index 2.0 -32 -22 Monday to Friday9:00-23:00
STOXX50 Euro 50 Cash Index 1.8 -24.152 -36.7 Monday to Friday9:00-23:00
UK100 FTSE 100 Index 1.6 -3 -2 Monday 3:00-22:59 Tuesday to Thursday1:00-23:15 23:30-23;59
US500f SP 500 1.9 -24.1 -14.7 Monday to Thursday1:00-23:15 23:30-23:59 Friday1:00-23:15
DJ30f Dow Jones 30 4.0 -21.4 -16.3 Monday to Thursday1:00-23:15 23:30-23:59 Friday1:00-23:15

Thời gian giao dịch và một số lưu ý

Ví dụ giao dịch
* Trước tiên, bạn cần biết

Lấy DJ30 làm ví dụ, số điểm nhảy tối thiểu là 0,1 và giá trị điểm của một điểm cơ bản là $ 1 (dưới năm trích dẫn).

Mở giá giá đóng cửa điểm giá trị kích thước lợi nhuận
25032.799999999999 525432.80000000005 4000 1USD 2 8000USD

"Chúng tôi đã mua hai đơn đặt hàng kích thước khi DJ30 báo giá 25032.8 và đóng vị trí của chúng tôi tại 25432.8 Số tiền lãi và lỗ = [25832.8-25032.8. (4000 điểm cơ bản)] * 1 $ (giá trị điểm) * Kích thước 2 tiêu chuẩn = $ 8000 "

(Biểu tượng) Sự miêu tả Mức chênh lệch trung bình Dài Ngắn Thời gian
DE30f Germany 30 Cash Index 20.0 -15.13 -14.12 Monday to Friday3:00-23:59
USTECf Nasdaq 100 24.0 -14 -12.73 Monday to Thursday1:00-23:15,23:30-23:59 Friday 1:00-23:15
CHINA50 China 50 Index 14.5 -13 -20 Monday to Friday4:00-11:30 12:00-23:45
HK50C Hong Kong Index 210.0 -16 -20 Monday to Friday4:15-7:00 8:00-11:30 12:15-22:00
USDIDX Dollar Index 6.0 -28 -18 Monday to Friday3:00-23:59
AUS200 Australia 200 Cash Index 6.9 -23.2 -12.4 Monday to Friday1:50-8:30 9:10-23:00
ES35 Spain 35 Cash Index 40.2 -26.64 -18.56 Monday to Friday9:00-21:00
CAC40 France 40 Cash Index 20.0 -32 -22 Monday to Friday9:00-23:00
STOXX50 Euro 50 Cash Index 18.0 -24.152 -36.7 Monday to Friday9:00-23:00
UK100 FTSE 100 Index 16.0 -3 -2 Monday 3:00-22:59 Tuesday to Thursday1:00-23:15 23:30-23;59
US500f SP 500 13.6 -24.1 -14.7 Monday to Thursday1:00-23:15 23:30-23:59 Friday1:00-23:15
DJ30f Dow Jones 30 33.0 -21.4 -16.3 Monday to Thursday1:00-23:15 23:30-23:59 Friday1:00-23:15

Thời gian giao dịch và một số lưu ý

Ví dụ giao dịch
* Trước tiên, bạn cần biết

Lấy DJ30 làm ví dụ, số điểm nhảy tối thiểu là 0,1 và giá trị điểm của một điểm cơ bản là $ 1 (dưới năm trích dẫn).

Mở giá giá đóng cửa điểm giá trị kích thước lợi nhuận
25032.799999999999 525432.80000000005 4000 1USD 2 8000USD

"Chúng tôi đã mua hai đơn đặt hàng kích thước khi DJ30 báo giá 25032.8 và đóng vị trí của chúng tôi tại 25432.8 Số tiền lãi và lỗ = [25832.8-25032.8. (4000 điểm cơ bản)] * 1 $ (giá trị điểm) * Kích thước 2 tiêu chuẩn = $ 8000 "

Câu hỏi thường gặp về tài khoản

Chỉ số chứng khoán là gì?
Chỉ số giá cổ phiếu là thước đo số lượng thống kê giá cổ phiếu tương đối được đo và phản ánh mức giá chung của thị trường chứng khoán và xu hướng thay đổi của nó. Thông thường, giá cổ phiếu trung bình hoặc giá trị thị trường chứng khoán của kỳ báo cáo được so sánh với giá trung bình chứng khoán cơ sở được chọn hoặc giá trị thị trường chứng khoán và tỷ lệ của hai được nhân với giá trị chỉ số của thời kỳ cơ sở, là giá cổ phiếu chỉ số cho kỳ báo cáo.
Chỉ số CFD là gì?
Các giống CFDs chỉ số chính là gì?
Chỉ số Dow Jones là gì?
HK50 là gì?

Please publish modules in offcanvas position.

This site uses cookies to store information on your computer. See our cookie policy for further details on how to block cookies.